302-0989046 התחדשות עירונית מתחם פאר חדרה

תכנית מתאר חדרה חד/2020 קובעת את כי מתחם פאר יהיה מיועד לשיקום או התחדשות עירונית הכולל גם שטחים פנויים גובלים כחלק מהמתחם. התכנית ממוקמת דרומית למרכז העיר חדרה, כחלק משכונת פאר. גבולה הדרומי של התכנית ברחוב פיינברג, ממערב רחוב בן-צבי. במצב הקיים יש 386 יח"ד במבנים בני 4עד 5 קומות, בתי כנסת, גני ילדים, מרכז קהילתי, בית מוגן ובית ספר אקים. בתכנית מוצעות 2748 יח"ד במגדלים בני 26 עד 35 קומות, וכן במבנים בבניה מרקמית הכוללת קומות מגורים מעל קומת מסחר. התכנית כוללת בינוי פינוי של מרבית יחידות הדיור הקיימות, וכוללת איחוד וחלוקה מחדש שלא בהסכמה בכל שטח התכנית.

התכנית מציעה שדרה ירוקה מרכזית המחברת את השכונה למרכז העיר בבינוי משולב של מגדלי מגורים, ובניה מרקמית נמוכה יותר תוך עירוב שימושים בקומות הקרקע (שימושי מסחר ומבני ציבור). בייעוד קרקע "מבנים ומוסדות ציבור" מוצע שיפור וייעול בהתאם לתכנית לשטחים, מבנים ומוסדות ציבור בחדרה.

כל הזכויות שמורות לערן מבל