תת"ל/ 101/ ב' קווי מטרו במטרופולין ת"א, קו M1 מקטע צפוני

תת"ל/101/ב' מתווה את חלקו הצפוני של קו מטרו M1, המבנים והמתקנים המהווים חלק ממנו, הנחוצים להקמתו, הפעלתו ותחזוקתו.  

התכנית קובעת בין היתר:

- שטחים המיועדים לרצועת מתע"ן במפלס הקרקע ותת הקרקע בהם ניתן יהיה להקים, בין השאר, מנהרות ומסילות למטרו, תאנ"ה, מתקנים ותשתיות הדרושים להפעלת המטרו מעל ומתחת לקרקע ומבנים נוספים נדרשים. 

- שטחים המיועדים להקמת תחנות לתחבורה ציבורית.

- שטחים המיועדים למרכזי תחזוקה ותפעול המטרו.

- הוראות ותנאים לבינוי ופיתוח שיאפשרו הקמת המתקנים הדרושים להקמת המטרו, הפעלתו ותחזוקתו.

- הוראות לשמירה על הסביבה, ולצמצום מפגעים סביבתיים ובטיחותיים בעת ההקמה ובעת ההפעלה.

 

עריכת הסרט: Viewpoint עבור חב' נת"ע. התכנית נערכת בשיתוף עם חב' נת"ע וחב' לוי שטרק זילברשטיין מהנדסים יועצים


כל הזכויות שמורות לערן מבל