12/122/03/32 תכנית מתאר פארק תעסוקה יואב/צ.ראם

תכנית מתאר לפארק תעסוקה מרחבי במוא"ז יואב, ממוקם בסמיכות למחלף שורק בכביש 6. איזור התעשייה הוגדר לפי מספר תכניות מפורטות לתעשייה, מסחר ושירותי דרך וכן איזור תעסוקה לשימושים משרדיים וכן שירותים ברמה האזורית. במסגרת תכנית המתאר נקבע כי יש להכין תכנית מפורטת המתבססת על פרוגרמה כלכלית שבחנה והגדירה את תמהיל השימושים, לשיווק מהיר של הקרקע יחד עם תשואה גבוהה. התכנית מגדירה את האיזור התעסוקה הכולל מסחר ותעסוקה, תעשיה, משרדים, אחסנה וכן שטחים למבנים ומוסדות ציבור ושטחים פתוחים יחד עם הסדרת מערכת הכבישים בתחום אזור התעסוקה. הפארק תוכנן כפארק מקיים, הכולל הנחיות מחייבות בנושאי שימור מים, שימור אנרגיה, בניה ירוקה, שימוש מושכל בקרקע בכלל ובשטחים הפתוחים בפרט. 

התכנית אושרה לתוקף בשנת 2016.

כל הזכויות שמורות לערן מבל