302-0833079 תכנית מתאר מקומית חדרה מתחם 17

הכנת תכנית לשכונת מגורים במתחם 17 בעיר, המציעה כ - 1,400 יח"ד. התכנית מייעדת את השטח למגורים בצפיפות משתנה, שטחי מסחר, מבני ציבור, ושצ"פים.

כל הזכויות שמורות לערן מבל