222-0499889 תכנית מתאר מקומית פארק תעסוקה יקנעם מתחם 8

תכנון פארק תעסוקה שתוכנן לפי סטנדרטיים של בניה ירוקה ותעשייה נקייה. מטרת התכנית להגדיל את שטחי הפארק בהתאמה לתכנית המתאר הכוללנית של העיר המגדירה את מתחם 8 כמתחם המיועד לתעסוקה במטרה להגדיל את הביקושים הגדלים לשטחים מסוג זה. התכנית מרחיבה את הפארק הקיים בשטח המאופין ברגישות נופית סביבתית גבוהה.

כל הזכויות שמורות לערן מבל