212-0600247 תכנית מתאר מקומית נוף הגליל מורדות מזרחיים

תכנית להרחבת שכונת מגורים בנוף הגליל, 239 יח"ד. התכנית כוללת את הסדרת מערכת התנועה והחניות בשכונה, ייעוד שטחים למבנים ומוסדות ציבור.

התכנית אושרה לתוקף בשנת 2019.

כל הזכויות שמורות לערן מבל