410-0699843 תכנית מפורטת מתחם דנמרק פתח תקווה

תכנית מפורטת למתחם דנמרק, עפ"י תכנית המתאר הכולננית המתחם מיועד לשימוש עירוני מעורב - תעסוקה, מסחר, מגורים ושטחי ציבור. התכנית מחלקת את המתחם לשלושה חלקים: החלק הדרומי למוסדות ציבור, החלק המרכזי למגורים משולבים במסחר, החלק הצפוני למגדלי מגורים, מסחר ותעסוקה. בשל מיקומ והאסטרטגי של המתחם התכנית מגדירה מרחבים ציבוריים, מחזקת את הציר המחבר בין רחוב דנמרק לרחוב רבין, ויוצרת קישורים לאורך ורוחב כל הפונקציות הקיימות והמתוכננות של התכנית.

כל הזכויות שמורות לערן מבל