ספריה ומרכז למידה, עפולה

תכנון מרכז הלמידה וספריית גבעת המורה עפולה כחלק מתכנון ספריות ומרכזי לימוד ברחבי הארץ לחברה למתנסים. 

כל הזכויות שמורות לערן מבל