302-0808808 תכנית מפורטת מתחם תנופורט חדרה

תכנון לשכונת מגורים בשילוב מבני ציבור, מסחר ומשרדים, פיתוח נופי ויצירת מרחב ציבורי המתפקד כפארק אורבאני המחבר בין המגורים למבני ציבור, תכנון כיכר עירונית המגדירה שער כניסה ראשי למתחם מדרום.

כל הזכויות שמורות לערן מבל