מתחם פס הירק, קרית ביאליק

מתחם פס הירק ממוקם בין חיפה לבקריית ביאליק, מטרת התכנית להציג חזון תכנוני בראיה כוללת למתחם תעסוקה ומסחר המשולב בתוך פארק פס הירק, תוך שמירה על רוח תכנית מתאר חיפה וחיבור לשכונת המגורים למתחמים בהיקף. במתחם שד' מסחרית, אותה חוצה פס הירק, המייצר רציפות תכנונית של פארק עם שבילי אופניים והולכי רגל ע"י מעבר עילי. השדרה המסחרית מייצרת רצף תכנוני אשר מהווה במה למבני משרדים עם חניה תת-קרקעית. למתחם דרך גישה היקפית, עם חיבור מצפון לשדרות ההסתדרות ומדרום לשכונת מגורים עתידית.

כל הזכויות שמורות לערן מבל