מתחם כיתן דימונה

תחרות לתכנון מתחם כיתן בדימונה בשטח של כ - 30,000 מ"ר הכולל שטחי מסחר, משרדים, מבני ציבור. המתחם אמור לתת מענה כלכלי וציבורי לעיר ולסביבתה וליצור מעגלי השפעה רחוקים יותר ברמה הארצית. המתחם ממוקם בליבה של שכונת מגורים והתכנון היה צריך להתחשב בצרכי השכונה וחיבורו לעיר. תהליך העבודה כלל את חקירת המתחם וצרכיו המתאימים, הכנת פרוגרמה מפורטת וגיבוש חזון שהגדיר את מהות האתר - פארק אתגרי משולב בפארק עתידנות חדש שיספק מקום בילוי ומתחם ציבורי.


כל הזכויות שמורות לערן מבל