355-0659342 מתחם 'אוטוקרס' ניצבא, טירת הכרמל

תכנית להתחדשות אזה"ת הישן בעיר, הקמת מתחם משולב למגורים ומגורים מיוחד, תעסוקה, מסחר ובילוי, המהווה חוליית חיבור בין אזורי התעסוקה המתקדמת של טירת הכרמל לאזורי המגורים.

מתחם 'אוטוקרס' הינו חטיבת קרקע משמעותית במבואות טירת הכרמל, פיתוח המתחם בשימושים מעורבים יתן מענה אורבאני לתושבי העיר והאזור. התכנית עברה שינויים ותיאומים רבים מול העירייה, רת"א, רשויות הניקוז, משרד הבריאות המשרד להגנת הסביבה והועדה המחוזית. תכנון המתחם נעשה תוך חשיבה כוללת על נושאים רבים במטרה ליצור תכנון מיטבי: ממשק עם העיר והסביבה, קביעת מערכת צירים, חזיתות מתאימות, בינוי שאינו פוגע בערכי הנוף הפונים לים, בניה מרקמית ומגדלים שככל שמתקרבים לצירים המשניים – יורדת בגובהה. עירוב השימושים יאפשר אינטגרציה של שימושים שונים בתא שטח אחד, כך גם תתאפשר גמישות תכנונית בכל תא שטח. התכנית שמה דגש על המרחבים הציבוריים ונותנת עדיפות לתושבים והולכי הרגל. התכנית מציעה תמהיל מגוון של דירות שיתן מענה לצרכי האוכלוסיה המשתנים.

כל הזכויות שמורות לערן מבל