התחדשות עירונית מתחם שפרינצק, רמלה

תכנית להתחדשות עירונית במסלול ותמ"ל.

התכנית ממוקמת בשכונת שפרינצק ברמלה, במתחם הגובל ברחוב הרצל, שהינו ציר ראשי בעיר, ובקרבת המע"ר המתוכנן. בדרום, התכנית גובלת בשטחים ציבוריים הכוללים את גן ההגנה, בית ספר אחווה ומרכז יום לקשיש. השכונה הקיימת מאופיינת במבני מגורים משותפים בני 3 קומות משנות ה- 50, ובנוסף קיימים 5 מבנים אשר נבנו לפני 1950.

התכנית מציעה פינוי של 10 מבני מגורים בני 116 יחידות ובינוי של 610 יח"ד בבניה המשלבת מבני מגורים בני 5 עד 25 קומות , מבנה למגורים ומשרדים בן 18 קומות, שטחים ציבורים פתוחים ומבונים. שני מבנים לשימור יוגדרו בייעוד מסחרי, בעלי אופי ציבורי וישמשו את דיירי השכונה והעיר.

התכנית מציעה מגרש לייעוד מבני ציבור, מגרש למגורים ומשרדים, מגרשים בייעוד שטחים ציבוריים פתוחים ומגרש לייעוד מבנים ומוסדות ציבור. התכנית מאפשרת חיבור פיסי חדש בין רחוב הרצל לרחוב סוקלוב ע"י הוספת ייעוד לדרך מאושרת (שהופך בהמשכו לרחוב בן יוסף).

 

כל הזכויות שמורות לערן מבל