התחדשות עירונית, גבעת אולגה

התכנית ממוקמת בשכונת אזורים בגבעת אולגה בסמוך לכביש , בשטח של כ-66 דונם. התכנית מוגדרת כמתחם להתחדשות עירונית בתכנית המתאר להתחדשות עירונית שנערכה לגבעת אולגה ותואמת לעקרונותיה.

התכנית מציעה פינוי של 20  מבני מגורים ובסך הכל של 352  יח"ד ובינוי של 1,500 יח"ד, ו – 300 יחידות דיור מיוחד (דיור מוגן/בית אבות/דיור להשכרה וכד') בבניה המשלבת מגדלי מגורים בני 4 עד 35 קומות.

התכנית מאפשרת תהליך התחדשות עירונית, תוך התייחסות למערך התחבורתי, שטחים פתוחים, מוסדות ציבור, מסחר, ותשתיות מים וביווב.

שלד התכנית מבוסס על ציר תנועה להולכי רגל בלב השכונה, מופרד מתנועת כלי רכב, ובדפנותיו חזית פעילה מסחרית או ציבורית בקומות הקרקע של המגורים. ציר התנועה בממשק ישיר עם שטח ציבורי פתוח, מבנה ציבור מרכזי ומסחר המשמש בסיס למגדלי המגורים. הבינוי הגבוה ממוקם בריחוק יחסי מהשכונה הקיימת. החיבור לשכונה זו הוא על בסיס שבילים קיימים ומאושרים. מעגל תנועה מתוכנן בכניסה הדרומית לשכונה (מחוץ לגבולות התכנית) ומהווה שער כניסה לשכונה ולעיר. כמו"כ מציעה התכנית חיבור צפוני של הדרך העוברת בשכונה למחלף אולגה.

כל הזכויות שמורות לערן מבל