בינוי ועיצוב ארכיטקטוני לטרמינל 1 נתב"ג

תכנית אסטרטגית לשיקום טרמינל 1 וסביבתו, לרבות חיזוק נגד רעידות אדמה, טיפול בחזיתות המבנה, טיפול בחלקים הפנימיים, תכנונם ועיצובם. התכנון נעשה תוך יצירת שפת תכנון אחידה תוך שמירה על הקיים ועל הפרופורציות והקנ"מ האנושי והנעים של הטרמינל. שלביות הביצוע תעשה בהדרגתיות ובהתאם לאופי הפעילות בטרמינל.

כל הזכויות שמורות לערן מבל