ג/20588 תכנית מתאר רובע יזרעאל עפולה

בשנת 2001 אושרה תוכנית המתאר המפורטת ג/11188, רובע יזרעאל עפולה שתוכננה ע"י אדריכל ערן מבל. תכניות נוספות שתוכננו בשטח המדובר גבלו או שינו את התכנית. התכנית החדשה באה להסדיר את כלל התכניות והשינויים שחלו מאז אישורה של תכנית ג/11188, לכדי ראיה תכנונית שלמה לרובע. התכנית נותנת מענה לצורך המידי בבנייה רוויה ברת השגה, תוך שמירה על תמהיל צפיפות מגורים ברחבי הרובע (כ - 4,800 יח"ד).

התכנית אושרה לתוקף בשנת 2014.  

כל הזכויות שמורות לערן מבל