302-0700096 תכנית מפורטת שער העיר הצפוני חדרה

תכנית שער העיר ממוקמת בכניסה הצפונית לעיר. מטרת התכנית הינה פיתוח פארק מסחר ותעסוקה איכותיים יחד עם שטחים פתוחים לטובת הציבור בהתאם למטרות וחזון העיר כפי שהוגדרו בתכנית המתאר. התכנית מגדירה חזית עירונית לכניסה הצפונית לעיר ומהווה חייץ ויזואלי בין כביש 4 לאזור התעשייה. 

 


כל הזכויות שמורות לערן מבל