302-0700096 תכנית מפורטת שער העיר הצפוני חדרה

תכנית שער העיר ממוקמת בכניסה הצפונית לעיר. מטרת התכנית הינה פיתוח פארק מסחר ותעסוקה איכותיים יחד עם שטחים פתוחים לטובת הציבור בהתאם למטרות וחזון העיר כפי שהוגדרו בתכנית המתאר. התכנית מגדירה חזית עירונית לכניסה הצפונית לעיר ומהווה חייץ ויזואלי בין כביש 4 לאזור התעשייה. התכנית המקודמת כוללת הוראות איחוד וחלוקה ליצירת מתחמי מסחר ותעסוקה עצמאיים, אשר משמרים את זכויות היזמים ואת זכויות יתרת בעלי הקרקע הכלולים בתכנית לרבות מדינת ישראל (קק"ל) ועיריית חדרה. 

עקרונות תכנון

  • חיבור לתכנית האב נחל חדרה.
  • יצירת כיכר עירונית בצומת הדרומית של תחום התכנון.
  • פארק ירוק ציבורי ליניארי המקשר בין שני המוקדים.
  • נפח בינוי המהווה חיץ בין כביש 4 ואזור התעשייה.
  • הסדרת מערך כבישים באיזור התעשייה ותת"ל 43.

כל הזכויות שמורות לערן מבל