תחרות אדריכלים לתכנון מתחם חדש למועצה האזורית עמק חפר

תחרות אדריכלים לתכנון מתחים המועצה החדש. 

העמדה

בתכנון המתחם תורגמו מאפייני וערכי העמק לעקרונות בינוי מנחים. 

העמדת המבנה בצורת L הפתוח כלפי דרכי הגישה והשצ"פ הגובלים, מייצר מרחב ציבורי מזמין לתושבי המועצה ואורחיה עם דפנות מסחר שבמרכזו מרכז מבקרים שיציג את מאפייני העמק, לרבות מורשת והיסטוריה, חקלאות, טבע וקיימות, תיירות ויזמות.

ערכי הטבע והחקלאות תורגמו לכיכר מגוננת ומוצלת המתוכננת כשטחים חקלאיים בשילוב אלמנט מים, כרמז לנחל אלכסנדר והים.

עיצוב הנופי בשטחים הפתוחים וע"ג חזיתות המבנים מדמה את ה"פסיפס" החקלאי בעמק חפר. אגף המועצה הוא בחלק הצפוני של המגרש ובחלק המערבי והדרומי אגפי מסחר ומשרדים.

אגפי המועצה

משרדי המועצה מוקמו בחלק הצפוני, מסחר ומשרדים מוקמו בחלק המערבי והדרומי. בין האגפים מחברת גינת גג הנמצאת בקומה ב' ומאפשרת אזור פנאי לעובדים ולמבקרים. בלובי הכניסה למועצה ישנו חלל פתוח המאפשר מבט לכל הקומות ובפרט לאולם המליאה, הבולט כלפי הכיכר הציבורית ומייצר שקיפות ומעורבות חברתית המאפיינת את יישובי העמק ורוח המועצה.

אגפי המועצה בנויים במקבצים מחלקתיים החולקים חלל משותף. חלוקת הבינוי לאגפים מאפשרת בניה כמקשה אחת או בצורה מודולארית בשלבים.

תכנון אקלימי

גישת התכנון למבנים התבססה על עקרונות מנחים של תכנון אקלימי ובניה "בת קיימא". בחזיתות המבנים הפונות לדרום ולמזרח ישנם קירות עם דופן כפולה המאפשרת הצללה. לקומת המסחר קירוי רציף לחזית הכניסה, המאפשר הצללה בכל שעות היום. בתכנון קומות המשרדים באגף המועצה הוקפד כי רוב המשרדים יפנו לחזיתות צפוניות או למערביות (אחרי שעות הפעילות). שטחי הגגות ינוצלו לפנאלים סולארים. בין אגף המועצה והמשרדים ינוצל הגג לגינת גג מגוננת ומוצלת. בנוסף נלקח בחשבון נושא משטר הרוחות המאפשר הוצעת אויר חם ויניקת אויר קר דרך החלל המרכזי. כחלק מחיפוי המבנה שולבו קירות עם צמחיה שתפקידם לצנן המבנה ולקלוט מים אפורים מיחידות המיזוג. עקרונות אלו מאפשרים חיסכון בצריכת האנרגיה של המבנה.

כל הזכויות שמורות לערן מבל