תחרות לתכנון בית ספר יסודי חדשני בגרנות הגליל

תחרות לתכנון בי"ס חדש בגרנות הגליל. התכנון מתבסס על התנאים הייחודים של השטח שהוקצה לטובת המבנה תוך שימוש בטופוגרפיה, קשר לנוף, קימפקטיות ויעילות מבנית, גמישות תכנונית, מגוון סביבות למידה ותכנון אקלימי בר קיימא.

כל הזכויות שמורות לערן מבל