שכונת 'נוף כינרת', טבריה

תב"ע ותכנון אדריכלי לשכונת מגורים לאוכלוסייה חרדית

כל הזכויות שמורות לערן מבל