מתחם שפרבר פינוי בינוי בת ים

תכנית מועדפת לדיור במתחם שפרבר בבת ים. מטרות בתכנית הן ליצור כניסה חדשה לעיר ע"י תכנון מתחם אינטנסיבי בעירוב שימושים, שימור ושיפור מערך השטחים הציבוריים הפתוחים והבנויים, שיפור הקישוריות והנגישות של המתחם, חידוש והגדלת מלאי יח"ד בעיר בתמהיל מגוון

כל הזכויות שמורות לערן מבל